sv

Auktoriserad översättning

Våra auktoriserade översättningar görs av erfarna översättare och vi förser dig med en auktoriserad originalöversättning av dokumentet du skickar in, med ett undertecknat riktighetsintyg (Certificate of Accuracy) i original.

Vårt riktighetsintyg (Certificate of Accuracy) är ett undertecknat dokument och vi erbjuder en hundraprocentig garanti att dessa översättningar accepteras av amerikanska migrationsverket (USCIS) och amerikanska myndigheter.

Dokumentöversättning

Dokumentöversättningar av professionella översättare. Vi översätter handböcker för anställda, tekniska manualer, avtalshandlingar, broschyrer, kataloger, rapporter med mera. Dokumentöversättningar är vår specialitet.

Översättningar av dokument görs alltid av ett erfaret team av professionella översättare som översätter från/till sitt modersmål, leveranserna är snabba och korrekta.

Översättning av webbplats

Vi erbjuder tjänster för webbplats-översättningar. Vårt team av professionella översättare och webbdesigners kommer att samarbeta för att översätta och lokalisera din webbplats för den utländska marknad du vill nå ut till.

Vill du erbjuda dina tjänster i Central- eller Sydamerika? Eller kanske på asiatiska marknader? Kontakta oss för gratis rådgivning, utan några förbindelser.

Lokalisering av programvara

Är din organisation i behov av att översätta programvara för sina interna och externa kunder globalt? Ta hjälp av våra översättare, som gärna arbetar med dina mjukvaruprogrammerare och webbutvecklare!

Vi specialiserar oss på de översättnings- och specialanpassningstjänster som krävs för att göra din programvara tillgänglig på din målgrupps modersmål.